o nas

Dominika Przybyszewska

Zajmuję się pedagogiką specjalną i terapią pedagogiczną. Od kilku lat wspieram dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączę praktykę z wiedzą teoretyczną (obroniłam dysertację doktorską pt.: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych na terenie Wielkopolski). Mam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zdobyłam je podczas wieloletniego wolontariatu w świetlicy środowiskowej i placówkach oświatowych (przedszkolach i szkole specjalnej) oraz pracy zawodowej w przedszkolach, gdzie pełniłam rolę nauczyciela – terapeuty (współorganizowałam kształcenie dla dziecka z autyzmem, prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Prowadzę zajęcia specjalistyczne dla dziećmi z niepełnosprawnościami (w tym ze spektrum autyzmu), dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia).

Prywatnie jestem mamą małego brzdąca, który codziennie uczy mnie czym jest macierzyństwo. W czasie wolnym uwielbiam biegać. Od ponad trzech lat trenuję regularnie w grupie Świerczewo Run.


Katarzyna Tomczak

Jestem terapeutą pedagogicznym. Prowadzę zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne; dydaktyczno – wyrównawcze, terapię ręki) skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z klas 4 – 6. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, z dysgrafią, z dysortografią, z dyskalkulią) oraz o nieharmonijnym rozwoju.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako nauczyciel edukacji przedszkolnej, opiekun dziecięcy oraz wolontariusz. Przez kilka lat działałam na oddziale onkologii dziecięcej w jednym z poznańskich szpitali oraz współpracowałam ze Wspólnotą Burego Misia zajmującą się działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Współtworzyłam program Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego.

Od 2015 roku prowadzę Przystań Edukacyjną – gabinet terapii pedagogicznej oraz wspomagania rozwoju dziecka.

Uważam, że najbardziej przyjemną i efektywną formą nauki jest zabawa. Uwielbiam współczesną literaturę dziecięcą. Tworzę własne pomoce edukacyjne i terapeutyczne.
Mam to szczęście, że praca zawodowa jest jednocześnie moją pasją. W wolnych chwilach w zależności od pogody jeżdżę na rolkach albo na łyżwach.