Mój sposób na zadania z treścią

Wielu dzieciom, a szczególnie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozwiązywanie zadań z treścią spędza sen z powiek. Najczęstszą przyczyną pojawiających się trudności jest brak umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego. Wiele dzieci nie rozumie lub nie rozróżnia kluczowych dla zadania pojęć i nie dostrzega powiązań między danymi sytuacyjnymi a liczbowymi.

Aby wesprzeć w tym obszarze dzieci, z którymi pracuję, wymyśliłam kilka prostych gier. Jedną z nich przedstawiam poniżej.

Zanim wyjaśnię na czym polega gra, kilka uwag wstępnych;)
Otóż… nabywanie umiejętności analizowania treści zadań rozłożyłam na kilka etapów. Dopiero gdy dziecko utrwali pojęcia z etapu pierwszego przechodzimy do drugiego. Analogicznie postępujemy z kolejnymi etapami.

Zachęcam do grania razem z dziećmi i krok po kroku pokazywania im w jaki sposób analizować treści zadań. Jest to doskonały sposób na modelowanie właściwego toku postępowania.
Przygotowane przeze mnie plansze dają równe szanse na wygraną zarówno dziecku, jak i osobie dorosłej. Z punktu widzenia młodego gracza jest to bardzo istotny element, który zwiększa motywację do grania;)

ETAP 1.

CEL GŁÓWNY:
Dziecko rozumie pojęcia związane z poszczególnymi działaniami i łączy je ze znakami matematycznymi:
– dodawanie [+]: o 3 więcej, suma, razem
– odejmowanie [-]: o 3 mniej, różnica
– mnożenie [x]: 3 razy więcej, trzykrotnie więcej, iloczyn
– dzielenie [:]: 3 razy mniej, trzykrotnie mniej, iloraz.

CO NAM POTRZEBA?
plansza – proponuję tablicę ferromagnetyczną oraz magnesy ze znakami matematycznymi, albo zalaminowane kartoniki z symbolami działań matematycznych podklejone folią magnetyczną,
karty z treścią (wyrażenia znajdujące się na kartach zawarłam w celach głównych; wystarczy rozszerzyć wartości liczbowe),
pionki do gry (magnesy).

PRZEBIEG GRY:
Pierwszy zawodnik losuje kartę i czyta jej treść. Jego zadaniem jest określenie, jakiego działania matematycznego ta treść dotyczy. Jeśli wskaże prawidłową odpowiedź szuka najbliższe pola z adekwatnym znakiem matematycznym i na nim stawia swój pionek.
np.:

Dziecko wylosowało kartonik z wyrażeniem ” dwukrotnie mniej”, stąd też przesunęło swój pionek na pole ze znakiem dzielenia.

Kolejna osoba wylosowała wyrażenie „o 3 mniej”, więc przesunęła swój pionek na najbliższe pole ze znakiem „-„

Kilka wskazówek:

  • Zawodnik nawet gdy poda niewłaściwą odpowiedź, po jej skorygowaniu przesuwa się o właściwą liczbę pól.
  • Dziecko znacznie chętniej gra gdy jest autorem planszy. Tablica ferromagnetyczna i magnesy lub pola podklejone folią magnetyczną dają taką możliwość.
  • Czasem, gdy widzę, że dziecko opanowało już większość pojęć wprowadzam do gry tzw. „blef”. Chodzi o to, że co jakiś czas udzielam niewłaściwej odpowiedzi. Jeśli dziecko zauważy, że popełniłam błąd, to ono przesuwa się na pole odpowiadające wylosowanemu wyrażeniu. W ten sposób rozgrywka staje się jeszcze bardziej ekscytująca:)

ETAP 2.

CEL GŁÓWNY:
Dziecko wskazuje w treści zadania kluczowe pojęcia związane z działaniami matematycznymi i łączy je ze znakami matematycznymi:
– dodawanie [+]: o 3 więcej, suma, razem
– odejmowanie [-]: o 3 mniej, różnica
– mnożenie [x]: 3 razy więcej, trzykrotnie więcej, iloczyn
– dzielenie [:]: 3 razy mniej, trzykrotnie mniej, iloraz.

CO NAM POTRZEBA:
plansza – tym razem wykorzystałam starą planszę szachową; na każdym z pól namalowałam markerem kredowym znaki matematyczne + , – , : , x
karty z treścią (treści zadań zaczerpnęłam z podręczników i zeszytów ćwiczeń do matematyki),
pionki do gry,
marker zmazywalny.

PRZEBIEG GRY:
Pierwszy zawodnik losuje kartę i czyta jej treść. Jego zadaniem jest wskazanie w treści SŁÓW – KLUCZY, a następnie określenie, jakiego działania matematycznego dotyczą. Jeśli wskaże prawidłową odpowiedź szuka najbliższego pola z adekwatnym znakiem matematycznym i na nim stawia swój pionek.

W związku z tym, że karty z treścią są również zalaminowane, dzieci spokojnie mogą podkreślić SŁOWA – KLUCZE, tak aby nie umknęły im przy dalszej analizie.

ETAP 3.

CEL GŁÓWNY:
Dziecko rozumie pojęcia związane z poszczególnymi działaniami i łączy je ze znakami matematycznymi:
– dodawanie [+], przykładowe pojęcia: dostałeś/aś od kogoś, otrzymałeś/aś z powrotem, wziąłeś/wzięłaś komuś, pożyczyłeś/aś od kogoś, dołożyłeś/aś, kupiłeś/aś, otrzymałeś/aś, znalazłeś/aś itp.
– odejmowanie [-]: zgubiłeś/aś, ktoś tobie wziął, zabrał/a tobie, oddałeś/aś, wyrzuciłeś/aś, podarowałeś/aś, pożyczyłeś/aś komuś, sprzedałeś/aś itp.

CO NAM POTRZEBA:
plansza z polami ze znakami matematycznymi „+” i „-„
karty z treścią (wyrażenia znajdujące się na kartach zawarłam w celach głównych),
pionki do gry.

PRZEBIEG GRY:
Pierwszy zawodnik losuje kartę i czyta jej treść. Jego zadaniem jest określenie, jakiego działania matematycznego ta treść dotyczy. Jeśli wskaże prawidłową odpowiedź szuka najbliższe pola z adekwatnym znakiem matematycznym i na nim stawia swój pionek.
Gdy dziecko ma trudności z powiązaniem treści z działaniem należy je naprowadzić.
np.:

ETAP 4.

CEL GŁÓWNY:
Dziecko wskazuje w treści zadania kluczowe pojęcia związane z działaniami matematycznymi i łączy je ze znakami matematycznymi:
– dodawanie [+], przykładowe pojęcia: dostałeś/aś od kogoś, otrzymałeś/aś z powrotem, wziąłeś/wzięłaś komuś, pożyczyłeś/aś od kogoś, dołożyłeś/aś, kupiłeś/aś, otrzymałeś/aś, znalazłeś/aś itp.
– odejmowanie [-]: zgubiłeś/aś, ktoś tobie wziął, zabrał/a tobie, oddałeś/aś, wyrzuciłeś/aś, podarowałeś/aś, pożyczyłeś/aś komuś, sprzedałeś/aś itp.

CO NAM POTRZEBA:
plansza z polami ze znakami matematycznymi „+” i „-„,
karty z treścią (treści zadań zaczerpnęłam z podręczników i zeszytów ćwiczeń do matematyki),
pionki do gry.

PRZEBIEG GRY:
Pierwszy zawodnik losuje kartę i czyta jej treść. Jego zadaniem jest wskazanie w treści SŁÓW – KLUCZY, a następnie określenie, jakiego działania matematycznego dotyczą. Jeśli wskaże prawidłową odpowiedź szuka najbliższego pola z adekwatnym znakiem matematycznym i na nim stawia swój pionek.

W związku z tym, że karty z treścią są również zalaminowane, dzieci spokojnie mogą podkreślić SŁOWA – KLUCZE, tak aby nie umknęły przy dalszej analizie.

powiązane posty

Nietypowy kalendarz adwentowy

Wraz z pierwszym dniem grudnia wiele dzieci otrzymuje kalendarz adwentowy, aby móc odliczać dni pozostałe

Halli Galli, czyli gramy z owocami

Szukacie gry, która nie jest skomplikowania, nie trwa za długo, ale jest przyjemna i atrakcyjna

Podwodne głębiny, czyli jeszcze odrobina wakacji

Podwodny świat [stronę autorską znajdziecie TUTAJ] Łąka w walizce [stronę autorską znajdziecie TUTAJ] Fantastyczne prawda?!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *